Joó Gábor

Joó Gábor az ELTE BTK esztétika mesterképzés végzett hallgatója, jelenleg intézményfüggetlen kutató. Anarchizmusok, marxizmusok és poszthumanizmusok metszeteiben keres és kallódik. Ökológia, gender studies, (meta)fizika és általános eszmetörténet. Zenél, ír és filmezget is olykor.