Unoka Mihály

Unoka Mihály (2000) orvostanhallgató a Semmelweis Egyetemen.

“Azt mondja: Láttam, tegnap este nehezen / ment a két lábon állás.” Egy kései vers James Tate-től, a fordító Unoka Mihály.

“És a melankólia veszedelmes horga / ott lifeg minden kutyafülén. // A kutyán, akinek az életem köszönhetem, / aki átsegít minden egyes hosszú, fülledt éjszakán.” – James Tate verse Unoka Mihály fordításában.

“Azt gondoltam, hogy a tájnak / mondanivalója van számunkra,” – Az amerikai Don Thompson verse Unoka Mihály fordításában.

“…hájas halfbackek lihegnek / fel az emeletre, hogy csípőprotézisre váró / pomponfeleségeik mellé feküdjenek” – Halottak, pomponlányok és a költő: Donald Hall versét Unoka Mihály fordította.