Mintegy 20 önálló verseskötettel rendelkezik, műfordításai között például García Lorca és Neruda verseit, a Cid- és a Roland-éneket, Dante Purgatóriumát találjuk. Számos díj és kitüntetés birtokosa, 2010-2011-ben az Egyesült Államok koszorús költője volt, legutóbb 2014-ben vehette át a Howard Morton Landon Translation Awardot 2013-ban megjelent válogatott műfordításaiért.

A ’40-es–’50-es években beutazta Európát, hosszabb ideig élt Mallorcán, Londonban és Dél-Franciaországban. 1967-es The Lice (A tetű) és 1970-es The Carrier of Ladders (A létrahordozók) című köteteit tartja a kritika mai napig legnagyobb hatású munkáinak. Utóbbiért 1971-ben megkapta első Pulitzer-díját, a pénzjutalmat azonban egy hírhedtté vált esszé kíséretében a vietnámi háborút ellenző szervezeteknek adományozta.

1976-ban Hawaii-ra költözött a zen buddhizmust tanulmányozni. Végül Maui szigetén telepedett le, egy korábbi pálmaültetvényen, amelyet saját kezűleg tett rendbe. Merwin szigorú buddhizmusa és ekkoriban kikristályosodó eltökélt környezettudatossága jelentősen meghatározza azóta megjelent írásait. Ez az immár késeinek mondható költészete azonban nem egyszerű tájlíra, szövegeinek központi témája a természet és az ember helye a természetben, kontempláció rombolásról és (át)alakulásról, időről, korról és elmúlásról.

1996-os The Vixen (A rókaszuka) című kötetében – ahonnan az itt közölt versek származnak – Merwin régi lakhelyét, a dél-franciaországi vidéki erdőhátat térképezi fel. A kötet első verse, a Fox Sleep (Rókaálom) afféle nyitány. Öt részében megjelennek a változatos korok és témák, a beszélő különböző tudatformái és megszólalásának változó minőségei, melyek a későbbiekben is meghatározzák az egyes verseket. A kötet verseinek legfőbb hajtóereje egyfelől az a központozatlan, hosszúsoros formából adódó asszociatív és parataktikus belső mozgás, mely elkerülhetetlenül többértelművé teszi a szövegeket, és nem engedi az olvasót egyetlen lehetséges értelmezésről megbizonyosodni. Másfelől az idő és az emlékezés síkjainak rendkívül bonyolult rétegződése, viszonyrendszere, mely szintén a többértelműségen munkál.