Ben Lerner

Ben Lerner (1979) amerikai költő, író, esszéista, a Brooklyn College tanára.

Költői világának alapját az Ashbery-féle szubszürrealizmus képezi, ugyanakkor a korra, az aktualitásokra mintha határozottabban reflektálna, mint az a New York Schoolhoz kötődő költőknél szokás. Prózájának jellegzetessége az oszcilláció referencialitás és fikció között, illetve ennek metareflektív, esszészerű gondolatfutamokba hajló kommentálása, amelyből végül szellemes, gazdagon rétegzett elbeszélésmód kerekedik ki.

Magyarul olvasható A költészet utálata című nagyívű esszéje (Forrás, 2019/7-8), illetve előkészületben van Az iskola Topekában című harmadik regényének kiadása (21. Század Kiadó).

“Az én kultúrámban, ha meghal egy asszony, / a szentjánosbogarak eleven belsőségeit összepépesítjük, / és azzal festjük ki a hosszú pillájú holttestet.” Ben Lerner újabb verse Mohácsi Balázs fordításában.

“A két világháború közötti időszak kollázskísérletei // az érthető világból való fokozódó kiábrándulásra reflektálnak.” Újabb vers Ben Lernertől Mohácsi Balázs fordításában.

“A szépségen nem számon kérhető, miért sír a nő. / De mivel sír a nő, annál szebb. / Ebből kifolyólag szürrealista szobor volna a nő?” – Ben Lerner verse Mohácsi Balázs fordításában.

“A költészetnek még fel kell emelkednie. / A kép nem lehet helyettesítő. A kép anekdota / egy halvaszületett szájában.” Az eddig megjelent szöveg(részlet)ek alapján a magyar olvasók íróként és esszéistaként ismerhetik az amerikai Ben Lernert. Mohácsi Balázs fordításában most már a költészetével is megismerkedhetünk.