Donald Hall

Donald Hall (1928–2018) amerikai költő, kritikus, esszéista. Tanulmányait többek között a Harvadon és az Oxfordi Egyetemen végezte. Több mint ötven kötet szerzője, melyek között egyaránt van gyerekvers-válogatás, esszégyűjtemény és huszonkét verseskötet is. A lap indulásakor Hall volt a The Paris Review első költészeti szerkesztője, akinek ugyanott megjelent interjúi is nagy figyelmet keltettek. Hall lírájára a köznapi beszédmód, a New England-i vidéki élet ábrázolása, és a természeti témák előtérbe állítása jellemző a kezdetektől fogva. Fontosabb kötetei: The Dark Houses (1958), A Roof of Tiger Lilies (1964), The Happy Man (1986), White Apples and the Taste of Stone (2006), illetve az Ox-Cart Man című 1979-es gyerekkötet. Donald Hall 2006-tól egy évig az Egyesült Államok koszorús költője volt.

“Amikor a költő eltűnik, / a költemény akkor válik láthatóvá.” Donald Hall ars poeticus verse Mohácsi Balázs fordításában.

“Gus megállt és figyelt: egy nő hosszú, meztelen lábai / a temető szélén széttárva, egy férfi teste / zihál közöttük.” – Donald Hall verse Bordás Orsolya fordításában.

“…mintha egy napnyi / élvezet épp úgy sűríthetne minket össze, / mint a szenvedés” – újabb Donald Hall-vers magyarul, ezúttal Vonnák Diána fordításában.

“szárnyra / kelnek az evezők, / és közel a rengeteg / mindkét parton, / ahol fák sötétlenek.” – Donald Hall verse Bordás Máté fordításában

“…hájas halfbackek lihegnek / fel az emeletre, hogy csípőprotézisre váró / pomponfeleségeik mellé feküdjenek” – Halottak, pomponlányok és a költő: Donald Hall versét Unoka Mihály fordította.

“még mindig ott magasodik / a konok gránit, láthatatlan csúcsokkal, / repülőgépekre végzetesen” – Donald Hall verse Bordás Orsolya fordításában.

“Rohadnak a levelek, vagy elégnek a csatornában” – Donald Hall verse Kállay Eszter fordításában.

“egy tökéletesen kerek, fehér kő, / baseballjátékosok apró ólomfigurái, egy kolomp”. Újabb vers a Versum Donald Hall-műhelyéből, ezúttal Bordás Orsolya fordításában.

“órák napok hetek hónapok hetek napok órák / az év kitartott központozás nélkül” – Donald Hall újabb verse Mohácsi Balázs fordításában.

“egy pilóta görcsös keze / kormányozta ide, / ahol még ember sem járt.” – Donald Hall, amerikai költő verse Bordás Máté fordításában.

“rugdosom a juharleveleket, / a vörös hetven árnyalatát, öregpapír- / sárgát; és nyárfalevelet, törékenyt és fakót”. A nemrég elhunyt Donald Hall nagy verse Mohácsi Balázs tolmácsolásában.

“Vajon fog-e Hall valaha is / a siránkozáson és panaszon / kívül másról is írni még?” Donald Hall, az amerikai költészet élő legendájának verse.