Jiří Kuběna


Jiří Kuběna
(1936–2017) morva költő. Polgári neve Jiří Paukert volt. Bítov várának gondnokaként élt: a morva tájat, tájnyelvet mitikus dimenziókba emelte. Verseinek meghatározó témája, ihletforrása a férfiszerelem, az antik mitológia és a katolicizmus Mária-kultusza. Egyedi, az időmértéket, a klasszikus és a népi formákat vegyítő, veretes és enigmatikus versnyelvet teremtett, a fiatalabb cseh meleg költőgeneráció (Pavel Petr, Aleš Kauer) mesterének számított.

“Te ugyanis nem a halandóknak, / te az isteneknek feded fel csak meztelen titkodat, Bítov, / az istenek választottak ki / téged a csönd lakomáihoz” – A cseh Jiří Kuběna verse Csehy Zoltán fordításában.