Kristiina Ehin

Kristiina Ehin (1977) észt költő, író. Nyolc verseskötete és három novelláskötete jelent meg, emellett dél-észt népmeséket írt át, és egy önéletrajzi reflexiókra épülő prózakötetet adott ki. Angol nyelven is több vers- és prózakötete látott napvilágot. Színdarabjai és rádióműsorai, költészeti és prózai művei rendszeresen jelennek meg a hazai és angol nyelvű irodalmi folyóiratokban és antológiákban.

“Nincs egy árva holdsugár / sem tündérmese // Csak karcsú hagymaszárak / és döngicsélő darazsak”. Az észt Kristiina Ehin verse Timár Bogáta fordításában.