Petneki Noémi


Petneki Noémi (1978) fordító. A krakkói Jagelló Egyetemen doktorált, ma is
Lengyelországban él. Fontosabb fordításai: Olga Tokarczuk: Bizarr történetek;
Chopin levelei és más korabeli lengyel források (Alan Walker: Chopin, ford.
Fejérvári Boldizsár); Latinitas Polona. A latin nyelv szerepe és jelentősége a
történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában (tanulmánykötet). Életeleme a
régi zene.