A fehér szarvas

Felhőben láttam őket mozdulni a hanga közt.
Íme, sem szerelmen, sem bánaton nem időznek,
Szemük mégis, mint vágytól izzó cselédlányé, csillan,
Mikor a fehér szarvasbika rejteke fölvillan,
És fehér szél dühöng, és virrad újra.

„Fehér szarvas, ó Hírnév, téged vágyunk elejteni,
S a világ kopói gyűlnek kürtszavunkra!”

fordítása