A dijoni Champmoli Szentháromság Kolostor egyik sérült szobra

A forradalom után*

 A templomból alig marad több, mint a kapu. A boltív alatt a csábító Madonna vár, körben a megrendelő hercegek szobrai. Megcsókolnád fagyos
ajkait.
       Vattasűrűségű itt a csend, rácsok az ablakon, félig kihalt utcák, ahol madarak találkoznak titokban. Pizsamára vett kabátban egy ápolt sötét pillantással lép ki a kapun egy lány oldalán.
       A kolostor megmaradt tartóoszlopán Claus Sluter faragásai, fülke mögé zárva rozsdás keretes üveg mögött.
Dávid Mózessel
                           négy próféta
ráncos homlok
                           mellig érő szakáll
a hímzett palástokon
arany és kék nyomok
Jeremiás vastag kódexet lapoz,
azt kérdi tőled, van-e vajon
fájdalom, ami
az övével rokon.

fordítása

* A dijoni Champmoli Szentháromság Kolostor 1793-ban magánkézbe került, kincsei eltűntek, majd 1833-ban egy elmegyógyintézetet létesítettek a helyén.