A gályás beszél

no picture is made to endure nor to live with
but it is made to sell and sell quickly
with usura, sin against nature
                                                      Ezra Pound

Ez a kereskedők korszaka,
a számjegyeké, a bankoké és az adómemóriás pénztárgépeké;
a kölcsönöké, a kamatoké és a hatalmas tőkéé;
a bizniszmeneké, a menedzsereké és a magánvállalkozásoké.
Itt az értéket máshogyan mérik – contra naturam.

Ez a kereskedők korszaka,
testtel és belsőszervekkel;
könnyű szórakozással és nehéz ópiátokkal;
intellektuális tulajdonnal és családi örökséggel.
Itt a morálnak széles mosolya van, és aranyfoga.

Ez a kereskedők korszaka,
ízlésficamított áruval a bőséges fogyasztásért.
Azt hisszük, folyton szükségünk van valamire,
az értelmet keressük, és dolgozunk érte alázatosan, hogy megszerezzük.
Itt meg kell kérdőjelezni még a saját életszükségleteinket is.

Ez a kereskedők korszaka,
de nekem semmim sincs, amit el tudnék cserélni,
néhány versen és pár szón kívül, amiket elolvasott könyvekről írtam,
a megvesztegethetetlen szemeknek és a sekély zsebekben nyugvó tenyereknek.
Itt az értéket máshogyan mérik – contra naturam.

Ez a bőség korszaka,
a költészet vak utas ezen a gályán.
Jóllakott napokon a verssorok nem gyújtanak belülről lángra.
Ez egy gályás verse,
piros tintával kiírva egy kereskedelmi lapra.

 

fordítása