A következő áttörés az emberiség történelmében

öröm a TV-ben
új szót sajátítottunk el: bozon
élőben tájékoztatnak arról
amit látunk
egyáltalán nem rémítenek meg minket a fekete lyukak
(What if darkness became unhinged right now?*
ez Ashbery, de valami másról)
mert valójában tizenegy dimenzió van

a világegyetem pedig egy gigantikus szerv
és hogyan lehet folyamatosan megénekelni
erről Coleridge írt „Az eolhárfában”
és Wordsworth „Az előszóban” bár igaz
egyikük sem hallott a szuperhúrelméletről

közel, egyre közelebb
meleg, egyre melegebb
az angyali hangfrekvenciáról feltett
kérdés bizonyos értelemben szintén a régi
teleológiai történetek remake-je
az idő ünnepi sűrűsödéséről van szó
hogy mindenki egy pillanatra ugyanabba az irányba nézzen

és mi ezt tesszük
a kialudt fénynél
amikor körülvesz minket a morajlással és remegéssel
teli szürkeség

fordítása


* És ha a sötétség éppen most tébolyodott meg? (részlet John Ashbery O Fortuna c. verséből)

Az eredeti szöveg itt olvasható.