João Miguel Henriques

Föld
(Terra)

a tél még itt van
félig sötétben

arra a kurva földre gondolunk
nem szó szerinti értelemben
ahogy mondjuk a szülőföldre
utazunk haza disznót vágni
ennél sokkal testibb drámaibb
elemibb
az a
kurva föld ami majd eltakar

így merengünk
elnyúlva a szobában

a tél meg csak burjánzik a ház minden sarkában.

fordítása