Gino Severini: Red Cross Train Passing a Village (1915)

az
   ég
      cu
kor   vo   lt
ragyo
    gó ehető
rózsa
     színek szen
de cit
romok
zöldek   hűvös   c sok
oládé
k.

 a   moz
 do   ny

st
   ben   n yíló
              bí
               bor
               ká
               k a
               latt

 

(A versnek Richard S. Kennedy szerkesztő adta a címet.)

fordítása

Az eredeti szöveg itt olvasható.