Egon Schiele: Female Torso Squatting

to-be-looked-at-ness avagy volt egyszer a nő hatalomnélkülisége
on the outside looking in lehetetlen kontrollálni a helyzetet a teret
sajátnak bevenni bármit is szemmel tartani akár a már látottakat
volt egyszer a tekintet íratlan szabálya amivel feleselni nem
lehet szabad kell volt egyszer az elszenvedés kibírás meghajlás megtörés
volt egyszer a szégyenelvárás magától értetődése
volt egyszer hogy előbb fel kell ismerjenek a láthatóvá váláshoz
a hang és képsáv közti szakadásban az értelmi összefüggés volt egyszer
egy mondatelrendezés mellek medencék és lábak odaadásából
volt szótlanság és előítélet hogy milyen irányt vesz a méltóság
megérinthetőségének szimulációja
ezek a monológok számtalan nyelvre lesznek
lefordítva

fordítása