Tökéletes száműzetés

Egy lázra emlékszem, Lyons-tól északra,
hol a dombok az öböl felé kanyarodnak,
emlékszem tej- és smaragdszín
hátukra, egy autó ajtajára (a kevés
magányra), és a favázas tanyaházra
egy platonikus domb taraján.

Mikor áthaladtunk az udvar rácsos kapuján,
az ősi kezek és hangok serege,
akár egy zsoltár, gondjaiba vette
lelkünk elpusztított határait.
Egy tökéletes száműzetés képe voltunk,
hajlékunk pedig az öröklét egy sejtje.