Tomie Ohtake: untitled (1991)

[útközben is]

útközben is
figyelmesnek kell maradni
valamit begyűjteni és biztosítani
a tengeren a passzátszél porából
csipetnyit lekaparni a vitorláról
ami összehasonlítható lenne
azzal amivel Darwin
hajdanán a Beagle fedélzetén
gondosan megtöltött
egy üvegcsét*
folyókba merülve alá
ez az újrafelismerés
világos tekercs
a fenék hordaléka:
kavics hangzik egybe
a víz vontatóerejével
ez litánia
a lazacot folyón fölfelé
csalogatja az éles hallású
cetet a torkolathoz űzi
amíg fenn magasan
a hegyekben görgeteg
kínlódik lefele a völgyön
a jéghideg
patakokban hangosan csörömpölve
görgeteg kínlódik lefele a völgyön
a meredek szegélyeken
röviden megtorpan
mielőtt még a mélybe
fülledt üst borulna
jó sokáig ér rá itt a kő
emlékezni saját magára
mialatt egy hangosabb csend
dübörgése végül
meg nem süketíti ismét
ritkás levegőből tornyosul
fölém a hajdani tenger
súlya csontjaimat torzítja
szent jakab kagylójává vájja
lapockacsontom a koponya
tüskés lesz mint a tengeri sün
héja faggyúszagot áraszt a tollam
maga körül szépiatintát
fröcsköl a sötétben
kéz mozog mintha
álmodó állat volna
felhős nyomot
irkál a vízbe ami
amíg olvassuk feloszlik
jelei sehol sem fogják
nyugalmukat lelni
az oldalakon melyeket újra és
újra teleírok
míg végül felkelek
mi lehetne valódi
ebben a rémálomban? talán

 

* Mialatt 1831 és 1836 között Darwin a HMS Beagle fedélzetén körbeutazta a világot, szokása volt kőzetport gyűjteni kis fiolákba. Ezeket számmal látta el, majd gondosan feliratozta. Ilyen porminták érkeztek Darwintól az ismert kőzetporkutatóhoz, Christian Gottfried Ehrenberghez is, Berlinbe, ahol a mai napig tárolják őket a természettudományi múzeumban. Lásd a 21110. sz. idézetet: Charles Darwin, Die Fahrt der Beagle. Tagebuch mit Erforschungen der Naturgeschichte und Geologie der Länder, die auf der Fahrt von HMS Beagle unter dem Kommando von Kapitän Fritz Roy; RN, besucht wurden [1839], Hamburg, 2006, S. 29f.

fordítása