Faragó Dániel

Faragó Dániel (1985) az ELTE­-n szerzett olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész­, illetve tanári diplomát, valamint portugálból mindkét területen abszolutóriumot. Az ELTE BTK Italianisztikai Irodalom­ és Művelődéstörténet Doktori Programjában 2011-­ben abszolvált. A szerkesztők munkatársaként, valamint műfordítóként működött közre a Sallay Géza és Szkárosi Endre által szerkesztett Online barokk –­ Olasz költészet a 20. század második felében c. antológiában (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2012). Társalapító és Domanits András László főszerkesztő helyettese volt a RÍM (Rendhagyó Irodalmi Magazin) c. online folyóiratnál, mely 2011 és 2013 közt működött. Eddigi két önálló verseskötete: In my life (2013), Lehull a lepel (2015)­ a Publio Kiadó gondozásában jelent meg.