Kövesdi Lilla Dóra

Kövesdi Lilla Dóra az ELTE Finnugor Tanszékének PhD hallgatója, kutatási területe az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság életmódja.