Háttér

Frankofón költészeti workshop indult idén tavasszal. A legjobban sikerült fordításokat a Versum fogja közölni. Először a műhelyvezető, Imreh András előszavát adjuk közre.

„Hughes életműve több szálon is kapcsolódik Wordsworth költészetéhez (pl. ő is a »természet költője« volt), ebben a versben azonban inkább ironikusan idézi meg a nagy elődöt.” Péti Miklós fordítói esszéje a két angol költő Westminster hídi verseiről.

“A lengyel és a keleti szláv, illetve a fordítók, átköltők „szűrőjén” keresztül hozzá eljutó egyéb népköltészetből (így a Kalevalából) nemcsak ritmust és témákat merített, hanem olyan ihletet, „erőt”, amelyek szinte egész munkásságát áthatották.” – Petneki Noémi esszéje a szinte fordíthatatlan, modernista lengyel költő, Bolesław Leśmian lírájáról.

“…életművének jelentősége csak Whitmanéhez, T. S. Eliotéhoz vagy William Carlos Williamséhez mérhető”. Krusovszky Dénes utószava a Versum-könyvek új darabjához, John Ashbery Önarckép konvex tükörben című kötetéhez.

“…mi lenne tragikusabb annál, mint hogy a tragédiáink is nevetségesek.” – Vajna Ádám utószava a Versum-könyvek új darabjához, Tor Ulven Türelem című kötetéhez.

A nőnap alkalmából feminista blokkot indít a Versum. A következő hetekben olvasható versek elé az összeállítás kitalálója és koordinálója, Kállay Eszter írt bevezetőt.

A szennyvíztisztító telepek anyai dorombolása: reflexió az ökoirodalomról Mintha alapvetően traumatizált helyzetben lennénk, az anyatermészetből való kiszakadás az anya árnyéka nélkül éppoly feszélyező, akár a szeparációs szorongás. Az objektív Föld többé már nem objektív, a látszólagos hierarchia megszűnt, a szubjektum alárendeltségén osztozik mind a bolygó, mind az ember. Ez a mi szeparációs szorongásunk. Mímeljük a… Read more »

A Naprakész rovatunkat felváltó Kommentárban időről időre egy-egy vitaindítónak is beillő, a nemzetközi (és természetesen azzal összefüggésben a magyar) líra aktuális problémáit felvető cikkel jelentkezünk majd, remélve, hogy képesek leszünk ezeket a kérdéseket körüljárva párbeszédre sarkallni a téma iránt érdeklődőket. Első alkalommal Krusovszky Dénes kommentárját közöljük az irodalmi Nobel-díj és a líra viszonyáról.