Alexandru Mușina 


Alexandru Mușina (1954–2013) a kortárs román irodalom, főleg az ún. nyolcvanas nemzedék meghatározó képviselője, szerzőként és teoretikusként, szervezőként is. Költő, próza- és esszéíró, a brassói Transilvania Egyetem Bölcsészkarának tanára volt, ahol, folklór és összehasonlító irodalom mellett, kreatív írást is tanított. Több fontos szerzőt indított útjára, gondozta műveiket, a brassói Aula Könyvkiadó működtetőjeként, tulajdonosaként is. Mérvadó versantológiák összeállítója, főként a nyolcvanas nemzedék költészetéből, amelynek értő elemzője is elméleti munkáiban. Budila-Express (Bodola-Expressz) című nagylélegzetű poémáját sokan a nyolcvanas nemzedék emblematikus alkotásának tartják.

“Hát miért ne álldogálna mindegyikőtök / nyugodtan a maga kirakatszegletén, szelíden nézve a messzeségbe?” – a román Alexandru Mușina verse Szonda Szabolcs fordításában.

Semmi restellnivaló abban, ha elnyúlsz / az Irodalom tanszék titkársági padló- /szőnyegén, hanyatt fordulsz és / kezeddel, lábaddal kapálózol – a román Alexandru Mușina újabb verse Szonda Szabolcs fordításában.

“Visszabújtak fejembe szemeim? Lódít a tükör / mindig, de nem tudjuk rábizonyítani.” – A román Alexandru Mușina verse Szonda Szabolcs fordításában.