Antonio Spagnuolo

 

Antonio Spagnuolo 1931-ben született Nápolyban, azóta is ott él. Költő, esszéíró, a mai olasz költészet jelentős képviselője. 1957 és 1959 között Leonello Fumi és Aldo Capasso Realtà (Valóság) című folyóiratának szerkesztője. 1959-től 1961-ig saját folyóiratot szerkeszt Prospettive lettararie (Irodalmi perspektívák) címen. Az Iride (Írisz) folyóirat társvezetője. Alapítója és társvezetője a Prospettive culturali (Kulturális perspektívák) című szemlének. Gyakorta vesz részt olasz és nemzetközi költészeti eseményeken. Számos verseskötet szerzője, számos költészeti antológia szerkesztője. Első verseskötete 1953-ban jelenik meg Ore del tempo perduto (Az eltűnt idő órái) címmel. Jelenleg is több folyóirat munkájában vesz részt, illetve szerkesztője a Kairòs kiadó Le parole della Sybilla (Sybilla szavai) költészeti sorozatának. Poetrydream címen költészeti blogot vezet az interneten. 2018-ban a Macabor kiadó dél-olasz Sud – I poeti (Dél – A költők) költészeti sorozatának első kötetét (szerk.: Bonifacio Vincenzi) elsősorban Antonio Spagnuolo költészetének szenteli; a kötet címe: Antonio Spagnuolo e l’assedio della poesia (Antonio Spagnuolo és a költészet ostroma). Legutóbbi verseskötete Istanti o frenesie (Pillanatok vagy szenvedélyek) címmel jelent meg 2019-ben a Puntoacapo kiadónál.     

“Lágy csomók üzennek, / kettéágazik egy lüktető ütőér.” – Az olasz Antonio Spagnuolo verse “Pillanatok vagy szenvedélyek” (Istanti o frenesie) című 2019-es kötetéből Kerber Balázs fordításában

“Egy hirtelen zaj minden hangot elnyel, / kötelékért könyörög; szilánkjaidban dicsér” – Egy újabb vers Antonio Spagnuolo “Istanti o frenesie” (Pillanatok vagy szenvedélyek) című 2019-es kötetéből Kerber Balázs fordításában

“Az időnek délkörei vannak ebben / a nagy várakozásban, eltorzítják arcom” – az olasz Antonio Spagnuolo verse “Istanti o frenesie” (Pillanatok vagy szenvedélyek) Kerber Balázs fordításában