Christiane Heidrich

Christiane Heidrich (1995) karlsruhei születésű, jelenleg Bécsben élő német költő. A Stuttgarti Szépművészeti Akadémián folytat művészeti tanulmányokat, valamint a Bécsi Iparművészeti Egyetem nyelvművészeti szakirányának hallgatója. Verseiben a test, a nyelv, a kép és a technológia egymásbafonódásait tematizálja szokatlan helyzetek, képek és struktúrák segítségével. Szövegeiben szétforgácsolódott testek, mozgások, valamint a jelenlét és a távollét között oszcilláló hangok találkoznak a cselekvésvággyal, illetve a dolgok kimondására és meglátására vonatkozó kérlelhetetlen törekvéssel. Első verseskötete Spliss (Törés) címmel jelent meg 2018-ban a berlini kookbooks kiadó gondozásában.

“Távoli, üres városok / keresik bennem türelmetlenül az értelmet.” – Christiane Heidrich a Versum 2019-es lírafesztiváljának egyik vendége volt.
A Kantarei-ciklus hatodik darabja Bordás Máté és Kállay Eszter tolmácsolásában olvasható.

“Egy felület / után kutatok, amit óvatosan odatarthatok neked, / akár egy sólymot, ami épp most / szállt a kezemre.” – Christiane Heidrich a Versum 2019-es lírafesztiváljának egyik vendége volt, a Kantarei-ciklus ötödik darabja Bordás Máté és Kállay Eszter tolmácsolásában olvasható.

“a statisztikák, a tarkó óráról órára / változó pulzusa, a mohatakarók, nem menekülünk!” – Christiane Heidrich a Versum 2019-es lírafesztiváljának egyik vendége volt, a Kantarei-ciklus negyedik darabja Bordás Máté és Kállay Eszter tolmácsolásában olvasható.

“A repülő tárgyak, a mélyen bennem lévő erdő, / egy kontextusba illeszkednek.” – Christiane Heidrich a Versum 2019-es lírafesztiváljának egyik vendége volt, a Kantarei-ciklus harmadik darabja Bordás Máté és Kállay Eszter tolmácsolásában olvasható.

“elszenderedem a bárhová odaképzelhető fák között” – a Versum 2019-es lírafesztiváljának egyik vendége a német Christiane Heidrich volt, a Kantarei című ciklus második verse Bordás Máté és Kállay Eszter tolmácsolásában olvasható.

“Belecsúszom az estébe, ami / annyira összetett, hogy darabokra szedhető” – a Versum Fesztivál egyik vendége a német Christiane Heidrich lesz, versét Bordás Máté és Kállay Eszter fordították.