Egon Bondy

Egon Bondy (eredeti nevén Zbyněk Fišer, 1930–2007) cseh költő, író, filozófus, a csehszlovák ellenzék legendás alakja. Költői pályája a ’40-es évek végén indult, akkor szürrealista körökben mozgott, 1957-től 1961-ig a prágai Károly Egyetemen tanult filozófiát és pszichológiát, a ’60-as évektől a nonkonformista underground vezéralakja lett, művei ettől fogva csak szamizdatban jelentek meg. Élete végéig több mint harminc verseskötete látott napvilágot, de ő maga filozófiai munkásságát tartotta legjelentősebb alkotásának.

A háború utáni cseh líra nagy lázadójának verse – finom életkép az ’50-es évek Prágájából. Egon Bondy magyar hangja Vörös István.