Henri Meschonnic

Henri Meschonnic (1932–2009) francia költő, bibliafordító, esszéíró, nyelvész. Klasszika-filológiai tanulmányai kapcsán a héber nyelv került érdeklődése homlokterébe, és a hatvanas években kezdett bele az Ótestamentum fordításába. 18 verseskötete jelent meg és számos esszékötetet publikált, kiemelt témái közé tartoznak a fordítás problémái, valamint különböző költészeti és nyelvelméleti kérdések. Munkásságát több irodalmi díjjal jutalmazták (Max Jacob-díj, Mallarmé-díj, Nathan Katz-életműdíj). Itt közölt verse első és egyben egyik legjelentékenyebb kötetéből, az 1972-ben kiadott, Max Jacob-díjas Dédicaces proverbes-ből (Ajánlások közmondások) való.

FRANCIA WORKSHOP. Henri Meschonnic verse ezúttal négy magyar verzióban szólal meg: Bittner Gábor, Páricsy Lilla, Székely Éva Mária és Barna Anett fordításaiban.