Konsztandínosz Petrosz Kavafisz

Konsztandínosz Petrosz Kavafisz (1863–1933) az újgörög és a világlíra egyik beszédmódteremtő klasszikusa. Alexandria költője: verseiben a város egyszerre mitikus tér, a kulturális emlékezet eleven archeológiája, a sokszólamú diaszpóralét és a szerelem univerzuma. Verseiben az ókori, a bizánci és a modern görögség teljes skálája olvad szerves egységbe. Magyarul kevés kivételtől eltekintve szinte minden költeménye olvasható. Munkáinak legteljesebb magyar kiadása: Alexandria örök. Válogatott versek. Kalligram, Pozsony, 2006. (Fordították: Déri Balázs, Papp Árpád, Somlyó György, Vas István).