Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke, 1906 /George Bernard Shaw /sc

Rainer Maria Rilke, 1906 /George Bernard Shaw /sc

Rainer Maria Rilke (1875–1926) osztrák költő, a 20. század elejének egyik legnagyobb hatású lírikusa. Prágában született és nevelkedett, előbb katonai, majd kereskedelmi iskolában folytatott tanulmányokat, végül a prágai egyetemen hallgatott művészettörténetet, irodalmat és filozófiát. Később Münchenben és Párizsban is élt, utóbbi városban a szobrász Rodin titkára volt. Számos alkalommal járt Oroszországban, megtanulta a nyelvet, és Tolsztojjal is találkozott. 1919-ben Svájcban telepedett le, s ott élt egészen haláláig. Legismertebb kötetei: Képek könyve (Das Buch der Bilder, 1906); Új versek (Neue Gedichte, 1907), Duinói elégiák (Duineser Elegien, 1923); Szonettek Orpheuszhoz (Sonette an Orpheus, 1923).