Rose Ausländer

 

rose-auslander-1

Rose Ausländer (1901–1988) németül és angolul is alkotó költő volt, aki a bukovinai (akkor az Oszták–Magyar Monarchiához tartozó) Csernovicban született, német nyelvű zsidó családba. Iskoláit Bécsben és Csernovicban végezte, mely 1918-tól a Román Királyság része lett (ma Ukrajnához tartozik). 1921-ben, apja halála után, későbbi férjével, Ignaz Ausländerrel New Yorkba vándorolt ki, ahol hosszú ideig élt, és amerikai állampolgárságot is szerzett. A harmincas években (édesanyja betegsége és magánéleti okok miatt is) visszatért Romániába, Bukarestben telepedett le, majd ismét Csernovicba költözött. A náci megszállást a helyi gettóban bujkálva vészelte át, de az események hatására felhagyott a német nyelvvel és csak angolul írt (egészen 1956-ig). A háború utáni időkben ismerkedett meg Paul Celannal, aki nagy hatást gyakorolt lírájára (igaz, ez a hatás kölcsönös volt). A kommunizmus elől ismét emigrálni kényszerült, visszatért New Yorkba, majd 1967-ben Nyugat-Németországban telepedett le. Élete utolsó szakaszát ágyhoz kötött betegként töltötte, írásait pedig tollba mondta. Düsseldorfban hunyt el 1988-ban. Fontosabb verseskötetei: Der Regenbogen (’A szivárvány’, 1929), Blinder Sommer (’Vak nyár’, 1965), Mein Venedig versinkt nicht (’Az én Velencém nem süllyed’, 1982).

“Rengeteg ismeretlen / meséli nekem / a történetét / megajándékoznak / barátsággal és szeretettel” – Rose Ausländer verse Bordás Máté fordításában.

“csokornyi levegőt / a szerelmesnek / csokornyi időt / annak akit űznek” – Rose Ausländer három verse Bordás Máté fordításában.

Farkas Péter Kölnből elküldte szerkesztőségünknek a birtokában lévő Ausländer-kézirat másolatát, mi megkértünk két fordítót, hogy készítsék el a vers magyar változatát, Farkas Pétert pedig, hogy írjon egy jegyzetet a kézirat mellé. Most az eredeti verset, illetve Rácz Péter és Lesi Zoltán fordításait olvashatják.