T. S. Eliot

T. S. Eliot (1888–1965) Nobel-díjas költő, drámaíró és kritikus. Amerikában, a Missouri állambeli St. Louisban született jómódú kereskedőcsaládba. Egyetemi tanulmányait a Harvardon folytatta, de már ekkor sokat utazott Európába, Párizsban, Berlinben, Londonban töltött hosszabb időt. Az 1910-es évek közepén a brit fővárosban telepedett le, 1927-től a brit állampolgárságot is felvette, illetve áttért anglikán hitre. A lírai főművének tartott hosszúvers, az 1922-ben megjelent The Waste Land magyarul Vas István (Átokföldje) és Weöres Sándor (A puszta ország) fordításában is ismert. Jelentősebb művei még: Prufrock és egyéb észrevételek (Prufrock and Other Observations, 1917), Az üresek (The Hollow Men, 1925), Hamvazószerda (Ash Wednesday, 1930), Macskák könyve (Old Possum’s Book of Practical Cats, 1939), Négy kvartett (Four Quartets, 1945).

“A gyermek ámul a karácsonyfán, / S őrizze is meg az ámulás szellemét” – T. S. Eliot költeménye a karácsonyfákról 1954-ből, az Ariel-versek közül, Rónay György fordításában.