Kenneth McRobbie

Amiért itt vagy
(Why You Are Here)


In memoriam 1939. augusztus 23.

E késő augusztusi napok, a délutáni konyha oly
elviselhetetlen, akár az emlékezés,

a süllyedő nyugati nap mint cápatorok tátog,
bevérezve mindkét ablakrolót.

Farvizén lebegve most is annak az engesztelhetetlen
teremtménynek, ki úszva kelet felé

elsöpörte nyári utolsó Balti-tengeri homokváradat.
Ribbentrop-fogsora

vicsorgott Moszkva utcáinak horogkeresztes zászlóira,
az elnök hitleri karlendítésére, Sztálin kezére.

A látogató slájmja és a házigazda köpete közt elég
hamar megtudtad, mit jeleztek:

engedélyt egy új cápa-sárkány-kígyófajnak, melynek gyomra kiéhezett
a körültekintő bürokrácia

001223-as rendeletére, mely a Parti Hullám Művelet kapós
marhavagonjait állítja tervbe, 1941. június 14-re.

Egy szempillantás alatt a szörnyű korcs 15424 földművest, tanárt, boltost,
feleséget, gyereket, kisbabát nyelt el, fákhoz

kikötött lovak nyerítése, istállóikba bezárt, dagadó tőgyű tehenek bőgése,
katonai teherautók csikorgása közepette, melyek nyári ruhában vitték őket a szibériai hóba.

Ágyad, asztalod, kabátod, könyveid, fényképeid, tankönyveid mind
“a Dolgozó Nép Táborába” kerültek,

és elhagyott bal cipőd is (a jobb rajtad maradt a határfolyó
átvágásához). Mögötted “a jövő

hulláma” már elnyelte a múlt utolsó tajtékát. A Nap szelíden aludt
véres lepedőjében a Nyugaton.


(Vancouver, a Csendes Óceánnal szemben)


fordítása