Robert S. Duncanson: cím nélkül (olaj, vászon, 1861, a Michael Rosenfeld Gallery tulajdona)

1586

Étel-ital helyett a Szó
táplálta szellemét.
Elfeledte, hogy nincstelen,
hogy csak por és szemét.

Áttáncolt nyomorán: a Könyv
nem hagy szárnyatlanul.
Micsoda szabadság, ha a
Szellem felszabadul!

 

976

A Halál beszél, amikor
lélek és por beszélget.
„Semmivé leszel”, mondja ő.
„Mást hiszek”, szól a Lélek.

A Halálé a kétely,
a Léleké az érv:
kigombolja és leveti
porhüvelyét.

 

569

Ha mindent összeszámolok,
előbb a Költők, majd a Nap,
aztán a Nyár, végül a Mennyek –
s a listán több hely nem marad.

De visszanézve úgy hiszem,
egy kell, hogy mindent teljesítsen;
a többi ráadás.
A Költők: ők a minden.

Nyaruk ragyog egy éven át,
általuk nyeri a kelet
a Napot, és a föld
– mi tagadás – a Mennyeket.

Tudja, aki a gyönyörűt
imádja:
ez a bonyolult kegyelem
álmok garanciája.

 

1212

Elég kimondanod,
s a szó halott –
van, ki ezt véli.

Szerintem
épp akkor
kezd élni.

 

fordítása