Manuel Rivera: Mirror-Mandala III (1975)

Neufferhez
(An Neuffer)

Testvéri szív! úgy érkezem hozzád, akár az olvadó reggel
         Nyílj, mint szelíd virágok kelyhe
Égboltot fogadsz, arany felhő öröme
         Csepereg alá fürge, barátságos hangokkal.
Testvér! nem ismerem magam, nem ismerem többé az embereket,
         És a szellem most minden gondolatáért szégyenkezik.
Meg akarta ragadni őket is, ahogy a világ dolgait ragadja meg
         Megragadni…
Ám édes szédülés fogta el, és gondolatainak időtlen
         kastélya összeomlott…

 

(Köszönet Holczer Sárának a munkában nyújtott segítségéért. – a ford.)

fordítása

Az eredeti vers itt olvasható