Patrizia Cavalli

Mintha akarnám…
(Si mi sembra di volere…)

Mintha akarnám, de mi az, amit akarok?
Mire vágyom? Nem tudom.
Mint mikor reménykedve pillantok
nyáron az égre, hátha látok egy csillagot,

amint lehullik, vagy talán lehullhat, bizonytalanul,
hogy mi a vágyam, lustán átadom magam
annak a talányos, titkos részemnek, amely
külön él tőlem, bent feledtem a hátsó szobámban,

s talán magában rejti még, ha van,
az eredeti formát, az öröm formuláját,

és elfojtott hangon kimondom: legyen az, amit akarok,
váljon valóra vágyam. Ha nem is tudom, mi az,

ha nem is ismerem, a csillag, ő tudja,

mert messze van.

fordítása