II. Frigyes

(1194-1250) szicíliai király, német-római császár , kezdetben a pápaság szövetségese, majd esküdt ellensége, a guelf-ghibellin háborúskodás egyik fő aktora. Korát megelőző polihisztor és kultúrreformer, az olasz népnyelvű költészet pártfogója és egyik első művelője.