régen
(dawno temu)

Adolf Eichmann német favágó
szekercét élez fát vág
és a forró erőlevesre gondol

Wilhelm Koppe csokoládégyár igazgató
hátrafésüli a haját
bepasztázza a cipőjét
és századjára is elmeséli a gyerekeinek és a feleségének:

réges-régen
a Visztula és a Soła torkolatának mocsaras vidékén

Az eredeti szöveg itt olvasható.

Danz erdész
(leśnik Danz)

a háború alatt úgy rakosgattuk a hullákat mint a rönköket
de a háború után az erdőben már úgy rakosgattuk a rönköket
mint a frissen vágott testeket

Az eredeti szöveg itt olvasható.

fordítása